Bank Pocztowy.

Usługi Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy jest jednym z banków komercyjnych jakie mamy w Polsce. Głowna siedziba banku znajduje się w Bydgoszczy, gdzie założono w 1990 roku bank, po to aby reaktywować Pocztę Polską. Prezesem Banku Pocztowego obecnie jest Sławomir Zawadzki. Kapitał własny banku przekracza 439 milionów złotych. Formą prawną banku jest spółka akcyjna. Bank Pocztowy oferuje usługi finansowe nie tylko dla klientów indywidualnych, ale też dla mikro i małych przedsiębiorstw. Z oferty można skorzystać zarówno w placówce banku jak też i w placówkach Poczty Polskiej. Głównym akcjonariuszem banku jest Poczta Polska, która posiada aż 75% wszystkich akcji. Reszta należy do Banku PKO BP. Bank Pocztowy obecnie posiada największą w Polsce sieć dystrybucji usług finansowych. Udało mu się to osiągnąć dzięki partnerstwu ze strony akcjonariuszy. Bank Pocztowy przede wszystkim sprzyja rencistom i emerytom, który z poczty odbierają swoje świadczenia. Mogą zakładać lokaty, wpłacać pieniądze na konto, czy też ustalać regularne dostarczanie środków pieniężnych przez listonosza. Możliwości jest bardzo dużo, na przykład jedną z nich znajdziesz na https://www.kredytomania.eu.

Początkowo Bank Pocztowy pełnił funkcję banku rozliczeniowego jaki zajmował się obsługą przedsiębiorstw i samorządów. Z biegiem czasu oferta rozbudowała się i Bank ma wiele usług dla klienta detalicznego. Dzięki temu, że współpracuje on z Pocztą Polską coraz większa liczba klientów może skorzystać z jego usług. Wprowadzono wiele nowych produktów, między innymi zaczęto w pełni obsługiwać osobiste konta GIRO i co ważne jest to możliwe w każdym urzędzie pocztowym. Rachunek został uzupełniony o możliwość wystawienia karty Visa Electron. Od roku 2007 działa w Banku Pocztowym bankowość elektroniczna Pocztowy24 i Pocztowy SMS. Obecnie z bankowości elektronicznej mogą korzystać także klienci instytucjonalni. Bank Pocztowy jako pierwszy w Polsce bank zaoferował swoim klientom możliwość korzystania z bezpłatnego konta osobistego o nazwie Pocztowe konto Standard i Pocztowe Konto Nestor. Usługi banku dostępne są na terenie całego kraju. Obecnie bank posiada 247 placówek, z czego aż 207 zlokalizowanych jest w placówkach pocztowych. Bank z roku na rok coraz lepiej prosperuje i z pewnością coraz więcej osób będzie korzystać z jego usług.